Διοικητικά όργανα

Μέχρι το 2023, τα διοικητικά όργανα του Συλλόγου και η τροποποιημένη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής:

Πρόεδρος: Θανάσης Αβραμόπουλος
Αντιπρόεδρος: Γιάννης Κουτσούμπης
Γεν. Γραμματέας: Αντώνης Αντωνάτος
Ειδ. Γραμματέας: Tάνια Ζάρκου
Ταμίας: Κωνστ. Τσαλκούτης
Έφορος Ορειβασίας: Νίκος Κούκης
Έφορος Εκπαίδευσης: Αλέξανδρος Καραδήμος
Έφορος Υλικών: Θωμάς Κρεμόνας
Έφορος αρχείου: Σοφία Μαρογιάννη