Διοικητικά όργανα

Μετά τις εκλογές στις 29/06/23, την τροποποίηση του καταστατικού και εναρμόνιση του με το Νέο Αθλητικό Νόμο, με 3τη διάρκεια, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής : 


Προέδρος : Αβραμόπουλος Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος : Αντωνάτος Αντώνης
Γεν. Γραμματέας : Λακιώτη Άννα
Ταμίας : Αγγελάκη Γεωργία
Εφ. Ορειβασίας : Κουτσουμπής Ιωάννης
Εφορ. Εκπ/σης : Γιαννούλας Δημήτρης
Ειδ. Γραμματέας : Μαρογιάννη Σοφία
Εφ. Υλικών : Κούκης Νικόλαος
Μέλος : Μπουλούγαρης Ευάγγελος