Κάλεσμα στα μέλη του συλλόγου

Το ΔΣ του ΣΕΟ Αθήνας κάνει ανοιχτό κάλεσμα στα μέλη του να πλαισιώσουν την δημιουργία δύο ομάδων όπως περιγράφονται πιο κάτω, Αναβάσεων και Διαδραστικών Σεμιναρίων, όπου με το πρόγραμμα τους θα εμπλουτίσουν τις δραστηριότητες του συλλόγου.
Σκοπός είναι η παρότρυνση των μελών του, παλαιών και νέων, να συμμετάσχουν ενεργά στα κοινά του συλλόγου, είναι το αντάμωμα μας και το ζωντάνεμα του χώρου της Καλλιδρομίου καθώς και να  οργανωθούμε να πάρουμε τα βουνά παρέα.
Η οργάνωση και λειτουργία της κάθε ομάδας θα γίνεται σε συνεργασία και την βοήθεια με κάποια μέλη από το ΔΣ.

Ομάδα Αναβάσεων

Μέλη του συλλόγου που γνωρίζουν αρκετά καλά κάποιες πεζοπορικές ή ορειβατικές διαδρομές και θα ήθελαν να τις προτείνουν ή και να ηγηθούν σε κάποια μελλοντική εξόρμηση είναι ευπρόσδεκτα να έρθουν στον σύλλογο για να τις μοιραστούν μαζί μας ώστε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα αναβάσεων για το έτος 2023, συλλογικά από τα μέλη του ΣΕΟ. Ανάλογα την δυσκολία της κάθε διαδρομής, τη διάρκεια, εποχή κτλ θα έχει και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις συμμετοχής.

Ομάδα Διαδραστικών σεμιναρίων

Μπορούν να συμμετέχουν μέλη του συλλόγου και να οργανώσουν κάποιο σεμινάριο πάνω σε κάποιο αντικείμενο της ορειβασίας, αναρρίχησης ή κάποιο άλλο θέμα που θα μπορούσε να συσχετιστεί και θεωρούν ότι γνωρίζουν επαρκώς. Ιδέες και προτάσεις είναι επιθυμητές. Σκοπός των εκπαιδευτικών σεμιναρίων είναι το μοίρασμα της γνώσης από τα ίδια τα μέλη μας, η ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων, η αυτομόρφωση και εν τέλη η προσωπική μας βελτίωση , εξέλιξη στην ορειβασία/αναρρίχηση.

Για όποια/ον ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε κάποιο από τα παραπάνω μπορεί να έρθει την Πέμπτη 2/2/23, στις 20.00 στα γραφεία του συλλόγου να συζητήσουμε τις προτάσεις ώστε να οργανωθεί και να συντονιστεί από κοινού.