Σχολή αναρρίχησης μεσου επιπεδου - Φθινόπωρο 2021

Ο ΣΕΟ Αθήνας διοργανώνει το Φθινόπωρο 2021 Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου. Σκοπός της σχολής είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, αναρριχήσεις μιας ή πολλών σχοινιών με χρήση μόνιμων ή/και προσωρινών ασφαλειών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Για τη συμμετοχή στη Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου πρέπει οι εκπαιδευόμενοι:

1. Να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής , δύο (2) φωτογραφίες και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

2. Να έχουν καλή υγεία βεβαιωμένη από γιατρό (Απαιτείται η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από καρδιολόγο ή παθολόγο, που να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής).

3. Να είναι μέλη σωματείου ΕΟΟΑ.

4. Να έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από Σχολή Αναρρίχησης Αρχαρίων της ΕΟΟΑ, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν ή να είχαν ενεργό συμμετοχή ως αθλητές αγωνιστικής αναρρίχησης τα τελευταία τρία (3) χρόνια στην κατηγορία γυναικών ή ανδρών.

5. Να επιτύχουν στις εξετάσεις εισαγωγής που προϋποθέτουν επικεφαλής ελεύθερη αναρρίχηση σε διαδρομή αθλητικής αναρρίχησης βράχου, δυσκολίας 6α F(γαλλική βαθμολογία).

6. Να έχουν δράση τα τελευταία τρία (3) έτη, η οποία να περιλαμβάνει:

•             20 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς δυσκολίας κατά ελάχιστο 5α F.

•             15 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς δυσκολίας κατά ελάχιστο 5c F.

•             10 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς δυσκολίας κατά ελάχιστο 6a+ F.

•             5 διαδρομές βράχου αθλητικής αναρρίχησης τουλάχιστον δύο σχοινιών.

 *Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 9 άτομα

Το κάτωθι Πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί κατά την κρίση των εκπαιδευτών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες καθώς και συνεπεία τυχόν περιοριστικών μέτρων της Πολιτείας λόγω των συνθηκών με τον COVID-19.

Πρόγραμμα:

02/10: Εξετάσεις εισαγωγής - Έναρξη Σχολής / Αττική

3/10 : Αττική

09 - 10/10 : Αττική

16 - 17/10: Μετέωρα

30 - 31/10 : Bαράσοβα 

Οι συμμετέχοντες θα φέρουν όλο τον απαραίτητο προσωπικό εξοπλισμό που θα τους ζητηθεί και για τον οποίο θα ενημερωθούν στη συνάντηση γνωριμίας την Τετάρτη 29.09.2021. 

Για την έγκυρη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς θα πρέπει να κατατεθούν στο σύλλογο όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα μέχρι την Πέμπτη 23.09.2021  (20.30 - 22.00) καθώς και προκαταβολή. Επίσης θα ληφθεί υπόψιν η δράση των συμμετεχόντων.